automatyczne czyszczenie szalunków za pomocą falch surface worker 250: to takie proste!

zautomatyzowane czyszczenie deskowań

od wielu lat mocnymi stronami falch jest jakość i szybkość czyszczenia szalunków. dzięki zastosowaniu ultrawysokociśnieniowych strumieni wody, szalunki wszystkich renomowanych producentów są od wielu lat czyszczone skutecznie i bez uszkodzeń.

jednak tam, gdzie wcześniej prace te musiały być wykonywane za pomocą lancy ręcznej, preferowaną metodą będzie wkrótce zautomatyzowane czyszczenie strumieniem wody. dzięki surface worker 250 prace te będzie można wykonać szybciej i prościej.

dla pracownika oznacza to znacznie bezpieczniejszą i wygodniejszą pracę, ponieważ musi on jedynie sterować urządzeniem surface worker 250 w pewnej odległości od jednostki strumieniowej i sam nie jest już narażony na działanie sił odrzutowych. dodatkowo czyszczenie odbywa się wielokrotnie szybciej.

zamknięta jednostka strumienia, tzw. "jet cap", nie tylko minimalizuje powstawanie pary wodnej, ale również hałas strumienia jest znacznie niższy – i to przy stałym, lepszym wyniku pracy.

więcej informacji na infolinii: +49 7344 9244-4148