podnoszenie kwalifikacji

na seminarium zostanie poruszone, wszystko co jest związanie z  użytkowaniem agregatów wysokociśnieniowych, oraz planowaniem i realizacją projektów. zdobyta wiedza teoretyczna zostanie poparta dużą ilością treningów praktycznych. ponadto, każdy uczestnik ma możliwość przeprowadzenia testów i prób agregatów falch w naszej pracownii.

doskonałe przygotowanie projektu:

 • vjakie wyposażenie będzie potrzebne na projekcie?
 • dokładne sprawdzenie agregatu - bądz dobrze przygotowany na projekcie
 • przyłącze wody: jakość wody, proces filtracji, ciśnienie wstępne, pompa wysokociśnieniowa, średnica węży
 • bezpieczeństwo na projekcie: sprzęt i środki pomocnicze
 • wybór ciśnienia, temperatury i przepływu wody
 • odzież ochronna dla operatora

pzygotowanie próbki powierzchni dla kalkulacji klienta.

skuteczna obsługa dyszy do 50% szybsze i lepsze wyniki.

urobek wodny:

 • kontenery i pompy ścieków, systemy filtracji i sedymentacyjne
 • uzdatnianie wody i utylizacja odpadów

zrozumienie technologii ultra wysokiego ciśnienia wody:

 • jak powstaje gorąca woda pod wysokim ciśnieniem

 • części i ich funkcje, schematy działania

 • okres między serwisowy i codzienna obsługa

nieprawidłowe działanie, analiza i naprawa

hotline

water jetting workshops

+49 7344 9244-1000

warsztaty na żądanie