1. privacy in een oogopslag

algemene informatie

de volgende informatie biedt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. uitvoerige informatie over het thema privacybescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

vastleggen van gegevens op onze website

wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van gegevens op deze website?

de gegevensverwerking op deze website wordt door de website-exploitant verricht. de desbetreffende contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

hoe leggen wij uw gegevens vast?

enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft. het kan daarbij bijvoorbeeld om gegevens gaan die u op een contactformulier invoert.

andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website vastgelegd door onze IT-systemen. dit zijn vooral technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van het openen van de webpagina). het vastleggen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website opent.

waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te waarborgen. andere gegevens kunnen gebruikt worden ter analyse van uw gebruikersgedrag.

welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

u heeft te allen tijde het recht op kosteloze inzage in de herkomst, de ontvangers en het doeleinde van uw opgeslagen persoonsgegevens. bovendien heeft u het recht om rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens te verlangen. hierover en voor verdere vragen over het thema privacybescherming kunt u te allen tijde via het in het colofon opgegeven adres contact met ons opnemen. verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

analysetools en tools van derde aanbieders

bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. de analyse van uw surfgedrag gebeurt in het algemeen anoniem: het surfgedrag kan niet naar u herleid worden. u kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

u kunt bezwaar maken tegen deze analyse. over de mogelijkheden tot bezwaar maken wordt u in deze privacyverklaring geïnformeerd.

 

2. algemene informatie en verplichte informatie

privacybescherming

de exploitant van deze webpagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsregels en met deze privacyverklaring.

wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. in deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doeleinde deze worden gebruikt.

wij maken u erop attent dat de verzending van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico's kan inhouden. een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

informatie met betrekking tot de verantwoordelijke

de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

falch gmbh
street of water jetting 1, 89143 blaubeuren-seissen

telefoon: +49 7344 9244-0
e-mail: info@falch.com

de verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of juridische entiteit die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.).

intrekking van uw toestemming voor de gegevensverwerking

veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. u kunt uw eerder verleende toestemming te allen tijde intrekken. toezending van een informele e-mail van die strekking aan ons is daarvoor voldoende. de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met het moment van intrekking blijft door die intrekking onaangetast.

recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

in geval van inbreuken op de wetgeving op de privacybescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor vragen over de privacybescherming is de functionaris voor privacybescherming van de duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

recht op overdraagbaarheid van gegevens

u heeft het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. indien u om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen wanneer dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als website-exploitant stuurt, een SSL- resp. TLS-versleuteling. een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van de browser van "http://" naar "https://" wisselt en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

inzage, blokkering, wissing

u heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvanger en het doeleinde van de gegevensverwerking. tevens heeft u een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. hierover en voor verdere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon opgegeven adres.

bezwaar tegen marketingmails

hiermee verbieden wij het gebruik van onze in het kader van de colofonplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde marketing- en informatiematerialen. de exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van marketinginformatie, zoals spammails.

 

3. functionaris voor gegevensbescherming

wettelijk vereiste functionaris voor gegevensbescherming

we hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

falch gmbh
street of water jetting 1, 89143 blaubeuren-seissen

telefoon: +49 7344 9244-0
e-mail: privacy@falch.com

 

4. vastleggen van gegevens op onze website

cookies

deze internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. cookies stellen ons in staat om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en in uw browser opgeslagen worden.

de meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session-cookies". ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u deze zelf wist. deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

u kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt wanneer er cookies geplaatst gaan worden. u kunt de plaatsing van cookies dan in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in algemene zin uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het afsluiten van de browser activeren. bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of om bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) te vervullen, worden op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG opgeslagen. ce website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde dienstverlening. voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

serverlogbestanden

de provider van de webpagina's verzamelt automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, en slaat deze informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • referrer url
 • hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
 • het tijdstip van de serveraanvraag 
 • ip-adres

er worden geen pogingen ondernomen om dergelijke gegevens met gegevens uit andere gegevensbronnen te combineren.

basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen toestaat.

contactformulier

wanneer u bij ons via het contactformulier aanvragen indient, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en met het oog op eventuele vragen van onze zijde. deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

de verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de AVG). u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. toezending van een informele e-mail van die strekking aan ons is daarvoor voldoende. de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen tot en met het moment van intrekking blijft door deze intrekking onaangetast.

de door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons opgeslagen totdat u ons om wissing verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doeleinde voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven van kracht.

registratie met facebook connect

in plaats van een directe registratie kunt u zich met facebook registreren. aanbieder van deze dienst is facebook ireland limited, 4 grand canal square, dublin 2, ierland.

wanneer u ervoor kiest zich te registreren met facebook connect en op de "login with facebook"- / "connect with facebook"-button klikt, wordt u automatisch naar het platform van facebook geleid. daar kunt u inloggen met uw gebruikersgegevens. uw facebook-profiel wordt dan aan onze website resp. onze diensten gekoppeld. door deze koppeling krijgen wij toegang tot uw bij facebook opgeslagen gegevens. dit zijn vooral:

 • facebook-naam
 • facebook-profiel en -profielfoto
 • facebook-profielfoto
 • bij facebook opgeslagen e-mailadres
 • facebook-id
 • facebook-vriendenlijsten
 • facebook-likes ("vind-ik-leuks")
 • geboortedatum
 • geslacht
 • land
 • taal

deze gegevens worden gebruikt voor het instellen, beschikbaar stellen en personaliseren van uw account.

meer informatie vindt u bij de gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring van facebook. deze vindt u onder: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

 

5. sociale media

LinkedIn plugin

onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. aanbieder is LinkedIn corporation, 2029 stierlin court, mountain view, ca 94043, vs.

bij elk bezoek aan een van onze sites die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u met uw ip-adres onze internetpagina's heeft bezocht. wanneer u de "recommend-button" van LinkedIn activeert en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek op onze internetsite aan u en uw gebruikersaccount koppelen. wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

6. analysetools en adverteren

google analytics

google analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van google in de vs en daar opgeslagen.

de opslag van google analytics-cookies wordt gedaan op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. de websiteprovider heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.

ip-anonimisering

wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. daardoor wordt uw ip-adres door google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de europese economische ruimte vóór de doorgifte in de vs ingekort. alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige ip-adres naar een server van google in de vs verzonden en daar ingekort. in opdracht van de exploitant van deze website zal google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. het in het kader van google analytics door uw browser doorgegeven ip-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens bij google.

browser plugin

u kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. u kunt bovendien de vastlegging van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw ip-adres) door google alsmede de verwerking daarvan door google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

bezwaar maken tegen de vastlegging van gegevens

u kunt het vastleggen van uw gegevens door google analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat het vastleggen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij google analytics vindt u in de privacyverklaring van google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

uitbestede verwerking van gegevens

wij hebben met google een overeenkomst voor de uitbestede verwerking van gegevens afgesloten en houden ons bij het gebruik van google analytics volledig aan de strikte bepalingen van de duitse privacywetgeving.

 

7. nieuwsbrief

nieuwsbriefgegevens

wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie die ons de controle toestaan dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met de toezending van de nieuwsbrief. meer gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie en wij geven deze niet door aan derden.

de verwerking van de in het formulier voor het aanmelden voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de AVG). de verleende toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link voor het afmelden voor de nieuwsbrief. de rechtmatigheid van het reeds uitgevoerde proces van gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

de gegevens die u ons verstrekt met betrekking tot de nieuwsbrief worden tot uw afmelding van de nieuwsbrief door ons opgeslagen en gewist nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), blijven hierdoor onverlet.

newsletter2Go

deze website gebruikt newsletter2go voor de verzending van nieuwsbrieven. aanbieder is newsletter2go gmbh, nürnberger straße 8, 10787 berlijn, duitsland.

newsletter2go is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. de gegevens die u ons verstrekt met betrekking tot de nieuwsbrief, worden op de server van newsletter2go in duitsland opgeslagen.

wanneer u geen analyse door newsletter2go wenst, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een betreffende link ter beschikking. verder kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website opzeggen.

gegevensanalyse door newsletter2go

met behulp van newsletter2go kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. zo kunnen wij bijv. zien of een nieuwsbriefbericht geopend werd en welke links er zijn aangeklikt. wij kunnen op deze manier o.a. vaststellen welke links er bijzonder vaak werden aangeklikt.

bovendien kunnen wij herkennen of na het openen/aanklikken bepaalde, vooraf gedefinieerde acties uitgevoerd werden (conversiepercentage). wij kunnen bijv. herkennen of u na het aanklikken van de nieuwsbrief tot een koop bent overgegaan.

newsletter2go maakt het ons mogelijk de ontvanger van de nieuwsbrief aan de hand van verschillende categorieën in te delen ("clusteren"). daarbij worden de ontvangers van de nieuwsbrief bijv. naar leeftijd, geslacht of woonplaats onderverdeeld. op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter aan de respectievelijke doelgroepen worden aangepast.

uitvoerige informatie over de functies van newsletter2go kunt u vinden onder de volgende link: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

rechtsgrond

de gegevensverwerking vindt plaats uit hoofde van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de AVG). u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. de rechtmatigheid van het reeds uitgevoerde proces van gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

opslagtermijn 

de gegevens die u ons verstrekt met betrekking tot de nieuwsbrief, worden tot uw afmelding voor de nieuwsbrief door ons opgeslagen en gewist nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd, zowel van onze servers als van de servers van newsletter2go. gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), blijven hierdoor onverlet.

meer hierover kunt u vinden bij de privacybepalingen van newsletter2go onder: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

afsluiten van een overeenkomst over verwerking van opdrachtgegevens

wij hebben een overeenkomst met newsletter2go afgesloten, waarin wij newsletter2go verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. deze overeenkomst kan nagelezen worden onder de volgende link: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.


8. plugins en tools

YouTube

onze website gebruikt plug-ins van de door google gebruikte site YouTube. exploitant van de site is YouTube, llc, 901 cherry ave., san bruno, ca 94066, vs.

wanneer u een van de pagina's bezoekt die voorzien is van een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de server van YouTube gemaakt. aan de YouTube-server wordt meegedeeld welke van onze pagina's u bezocht heeft.

wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. u kunt dit verhinderen wanneer u uitlogt bij uw YouTube-account.

het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. aanbieder is Vimeo inc., 555 west 18th street, new york, new york 10011, vs.

wanneer u een van de pagina's bezoekt die voorzien is van een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding met de server van Vimeo gemaakt. aan de Vimeo-server wordt meegedeeld welke van onze pagina's u bezocht heeft. bovendien wil Vimeo uw IP-adres hebben. dit geldt ook wanneer u niet bij Vimeo ingelogd bent of geen account bij Vimeo heeft. de door Vimeo vastgelegde informatie wordt overgebracht aan de Vimeo-server in de vs.

wanneer u in uw Vimeo-account bent ingelogd, kan Vimeo uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. u kunt dit verhinderen wanneer u uitlogt bij uw Vimeo-account.

verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

google maps

deze pagina maakt via een api gebruik van de kaartenservice google maps. aanbieder is google inc., 1600 amphitheatre parkway, mountain view, ca 94043, vs.

voor het gebruik van de functies van google maps is het noodzakelijk uw ip-adres op te slaan. deze informatie wordt in het algemeen naar een server van google in de vs overgedragen en daar opgeslagen. de aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website vermelde locaties en plaatsen wordt google maps gebruikt.dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.