ukážky

  • falch engineer
  • falch demonstation-hotline

Múdri ľudia porovnávajú

Ak ste už niekedy použili naše zariadenia, určite poznáte rozdiel medzi hocijakým vysokotlakovým čističom a tým naším. Vidíte a cítite to, čo je možné s technológiou striekania vody tohto kalibru. Naši skúsení technológovia na aplikáciu vám veľmi radi ukážu naše zariadenia a ako ich môžete použiť na svoje projekty ziskovým spôsobom, navzdory finančnej a časovej tiesni. Najmä v montáži príslušenstva a trysiek potrebných pre vašu aplikáciu je potrebné zažiť rozdiel vo výkonnosti.

vyplňte dotazník hneď teraz!