školenia

schopnosť pre všetkých, ktorí používajú technológiu vodného lúča

 • falch seminars

na našich seminároch sa naučíte všetko dôležité pre používanie zariadení s tryskacím lúčom vody a ako naplánovať a zrealizovať vaše projekty efektívne a  výnosne. okrem trochou teórie na vás čaká veľa praktického výcviku. Ďalej má každý účastník  možnosť vykonať skúšky a testy nezávisle na našich otryskávacích prácach.

 

 • dokonalá príprava projektu:
  - aký druh zariadenia bude potrebný pre projekt?
  - kontrola zariadenia- na príchod na pracovisko buďte dobre
 • pripravení
  - zásobovanie vodou: kvalita vody, filtrácia, tlak vody, tlak čerpadla, priemer hadice
  - projektovo súvisiace bezpečnostné opatrenia: zariadenia a
 • pomocné zariadenia
  - zvolenie správneho tlaku, teploty a prietoku vody
  - bezpečnostné zariadenie a ochrana prevádzkovateľa pripravenie
    vzorového priestoru pre klienta a pre vyšpecifikovanie
 • efektívnej trysky pre prevádzku, dosiahnutie až o 50% rýchlejších a lepších výsledkov:
  - kontajnery a kalové čerpadlá, filtrácia a sedimentačné systémy
  - Úprava vody a likvidácia
 • skutočné porozumenie ultra vysokého tlaku technológie:
  - Ako je vysoký tlak a teplej vody vytvorený?
  - Diely a ich funkcie, logické diagramy
  - Servisné intervaly a práce, ktoré majú byť vykonané
 • uvedomiť si poruchy, analyzovať a opraviť

Ako nás môžete nájsť ?