Falch je výrobcom vysokotlakového vodného zariadenia  waterjetting. V rámci waterjettingu sa  falch vyvíja, robí testy, prenajíma zariadenia, predáva zariadenia a zlepšuje technológie pre profesionálnu waterjetting prácu.

Falch nevykonáva prácu, ktorú našim zákazníkom ponúkame. Falch sa ani nezúčastňuje výberových konaní, ani sa aktívne nezúčastňuje realizácie veľkých zákaziek .

Avšak, na produkty a aplikácie a testovania sa kladie veľký dôraz, Falch občas zabezpečuje malé zákazky pre zákazníkov.

Ak máte požiadavku na uskutočnenie rozsiahlej práce tryskaním, radi odporúčame zákazníkom stroje falch blízko vás.

kontakt:
application hotline
+49 (0)7337/81-234
easy-application@no-spam-pleasefalch.com