seminaria

podnoszenie kwalifikacji

 • falch seminars

na seminarium zostanie poruszone, wszystko co jest związanie z  użytkowaniem agregatów wysokociśnieniowych, oraz planowaniem    i realizacją projektów. zdobyta wiedza teoretyczna zostanie poparta dużą ilością treningów praktycznych. ponadto, każdy uczestnik ma możliwość przeprowadzenia testów i prób agregatów falch w naszej pracownii.

 

 • doskonałe przygotowanie projektu: 
  - vjakie wyposażenie będzie potrzebne na projekcie ? 
  - dokładne sprawdzenie agregatu - bądz dobrze
     przygotowany na projekcie
  - przyłącze wody: jakość wody, proces filtracji, ciśnienie
     wstępne, pompa wysokociśnieniowa, średnica węży.
  - bezpieczeństwo na projekcie: sprzęt i środki pomocnicze.
  - wybór ciśnienia, temperatury i przepływu wody.
  - odzież ochronna dla operatora.
 • pzygotowanie próbki powierzchni dla kalkulacji klienta.
 • skuteczna obsługa dyszy do 50% szybsze i lepsze wyniki.
 • urobek wodny:
  - kontenery i pompy ścieków, systemy filtracji i
    sedymentacyjne
  - uzdatnianie wody i utylizacja odpadów
 • zrozumienie technologii ultra wysokiego ciśnienia wody:
  - jak powstaje gorąca woda pod wysokim ciśnieniem.
  - części i ich funkcje, schematy działania.
  - okres między serwisowy i codzienna obsługa.
 • nieprawidłowe działanie, analiza i naprawa

 


falch waterjetting - jak do nas trafic