pokazy

  • falch engineer
  • falch demonstation-hotline

mądre głowy porównują
 
jeżeli będziesz czyścił wodą przy pomocy naszych urządzeń poznasz różnicę pomiędzy innymi urządzeniami do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem a naszymi. zobaczysz i poczujesz co jest możliwe w technice czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem takiego kalibru. nasi doświadczeni technicy aplikacyjni byliby uradowani możliwością prezentacji naszego sprzętu, wyposażenia i sposobu w jaki przy użyciu naszego sprzętu możesz zrealizować swoje przedsięwzięcia w dochodowy sposób, przynoszący ci profit mimo ceny i presji czasu.  szczególnie w montażu akcesoriów i dysz niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia prezentacja na żywo jest podstawą aby doświadczyć różnicę  w sprzęcie i sposobie prowadzenia prac.

wypełnij zgłoszenie właśnie teraz!