centrum rozwoju technologi mycia wodą pod wysokim ciśnieniem

falch - centrum rozwoju technologi mycia wodą pod wysokim ciśnieniem


"chcemy, aby nasz klient wykonał swój projekt szybciej, starannie i bezpiecznie"

poprzez motywację swoich pracowników, falch postanowił zrobić kolejny
duży krok w kierunku unowocześnienia mycia wodą pod wysokim ciśnieniem, poprzez otwarcie nowego centrum innowacji i technologii w Blaubeuren-seissen, który ulokowany jest na powierzchni 5000m2.

"tu docieramy do sedna mycia wodą pod wysokim ciśnieniem"
firma falch inwestuje 10% swoich dochodów w rozwój pomp, dysz, maszyn
oraz wyposażenia. poprzez prowadzenie intensywnych badań oraz wraz z ciągłym rozwojem, chcemy zrobić kolejny krok w dziedzinie "water jettingu". nasze dotychczasowe 30-letnie doświadczenia pokazały, że jesteśmy w
stanie temu podołać.

wizje - innowacje
każdy z naszych produktów,
został zaprojektowany i
opracowany przez zespół
naszych specjalistów
zajmujący się innowacjami
i rozwojem technologi liczący
40 osób. proces
wprowadzenia produktu
począwszy od pomysłu
do seryjnej produkcji
czasem zajmuje kilka lat.
dlatego tylko wówczas
gdy jego działanie jest
w pełni dobre, a
urządzenie przeszło
wszystkie niezbędne
testy i próby, można
je przekazać do
produkcji.

automatyzacja

w przyszłości mycie wodą stanie się bezpieczniejsze i szybsze. w przyszłościowych perspektywach firma falch zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w produkcję maszyn zautomatyzowanych.

rozweój w tym kierunku nie tylko wymaga dużej energii i pasji, ale także inwestycji w wysoko wykwalifikowanych, zmotywowanych pracowników.
nowe centrum innowacji i technologi, które ma ponad 5000m2, zapewnia wystarczająco dużo miejsca do testów i udoskonalania naszych produktów. falch co roku inwestuje setki tysięcy w : zużycie 840.000 kilowatogodzin
energii elektrycznej ponad 220.000 litrów oleju napędowego i opałowego
oraz 60.000 m3 wody - całość w celu inwestycji w przyszłość.

falch kontakt. gorąca linia +49 (0)7337/81-200