sprawozdania z realizowanych przedsięwzięć

pipe cleaning with 3000 bar

cleaning of sewers with water jetting

removal of roots in sewer pipes

zapowiedź walki z korzeniami w rurach kanalizacyjnych

25.04.2018

firma rs kanal- und umweltservice gmbh otrzymała od zarządcy autostrad zlecenie oczyszczenia kanału ściekowego przy drodze federalnej b27 w pobliżu balingen.

przez złączki do wnętrza rury dostały się korzenie, które następnie zapchały rurę. konieczne było ich usunięcie, gdyż uniemożliwiały one odpływ wody deszczowej odprowadzanej z drogi federalnej przez studzienki przy krawędzi jezdni.

aby szybko i skutecznie usunąć splot korzeni z betonowej rury o średnicy DN300 mm, firma rs kanal- und umweltservice postanowiła zastosować urządzenia o bardzo wysokim ciśnieniu roboczym firmy falch.

za pomocą specjalnego robota, do którego przyczepiono obrotową dyszę do czyszczenia rur falch drainspeed 30 oraz kamerę, kawałek po kawałku rozdrobniono bryły korzeniowe przy ciśnieniu 2500 barów, a następnie przeniesiono je na powierzchnię. w ten sposób udało się oczyścić ok. 50 m kanału dziennie.