robotika

automatizace je na vzestupu - vodu tryskající roboti falch


všude dnes hovoříme o automatizaci a robotech.

pravděpodobně bude v budoucnu i nadále obtížnější, najít vhodných specialistů pro nadcházející úkoly. zejména když jde o fyzicky těžkou práci - jako je vodní tryskání - za nejnepříznivějších podmínek.

s robotem univerzální aplikace a projekty nelze vyřešit.

ve Falch neustále pracuje celé oddělení odboru "robotika", aby našli řešení na automatizaci pro aktuální zákaznické projekty.

dnes vám můžeme nabídnout i některé standardní produkty jakož i velké množství individuálních řešení.

vaše výhody:

  • výrazně vyšší výkon tryskání za den
  • důsledněji výsledky práce a povrchů
  • úspora nákladů na lešení
  • kratší období projektů
  • vyšší bezpečnost práce
  • motivovaní zaměstnanci