Privacy

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehledné informace o ochraně osobních údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v záložce kontaktů.

Jak shromažďujeme údaje?

Vaše údaje budou shromažďovány za prvé tím, že nám je poskytnete. To mohou být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas, kdy byla stránka navštívena). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Ostatní údaje mohou být využity pro analýzu chování uživatelů.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše data?

Vždy máte právo bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i s dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na uvedené adrese. Kromě toho máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, lze vaše prohlížení statisticky vyhodnotit. To se provádí zejména pomocí souborů cookies a tzv. analýzy programů. Analýza chování surfování je obvykle anonymní; surfování nelze zpět k vám vysledovat. Tuto analýzu můžete napadnout nebo jí zabránit tím, že používáte určité nástroje. Podrobné informace jsou k dispozici v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Níže vás budeme informovat o možnostech podání námitky.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při použití této webové stránky budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Současné zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o správci

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

falch gmbh
street of water jetting 1, 89143 blaubeuren-seissen

Telefon: +49 7344 9244-0
E-mail: info@falch.com

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací ke zpracování údajů je k dispozici pouze s vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. Stačí k tomu neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost provedeného zpracování údajů zůstává až do zrušení souhlasu nedotčena.

Právo na podání stížnosti u kompetentního dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu. Kompetentním dozorovým orgánem ve věcech ochrany údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na vydání osobních údajů, které sami nebo prostřednictvím třetí osoby automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to pouze v rozsahu, v jakém je to technicky možné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tento web používá z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu citlivého obsahu, jako jsou například objednávky nebo žádosti, které nám jako provozovateli webové stránky zasíláte, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení je indikováno tím, že v prohlížeči adresního řádku se změní „http://“ na „https://“, a ikonou visacího zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, nemohou údaje, které nám předáte, číst třetí osoby.

Informace, blokování, výmaz

V rámci platných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu, jejich příjemci a účelu zpracování údajů a případně o právo na opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů. Ohledně dalších informací o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v záložce kontaktů.

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mailů

Tímto se vyjadřuje nesouhlas s použitím zveřejněných kontaktních údajů pro účely zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podat žalobu v případě zasílání nevyžádaných propagačních materiálů, jako jsou nevyžádané e-maily.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

falch gmbh
street of water jetting 1, 89143 blaubeuren-seissen

Telefon: +49 7344 9244-0
E-mail:
privacy@falch.com

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které váš prohlížeč ukládá.

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „Session-Cookies". Po skončení návštěvy stránky budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o použití souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech. Můžete vyloučit přijetí souborů cookie pro konkrétní případy nebo obecně a povolit automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Zakázáním souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies potřebné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých požadovaných funkcí (např. funkce nákupní košík) se používají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (například soubory cookie pro analýzu chování při surfování), bude se s nimi zacházet samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL odkazujícího uživatele
 • Název hostitele přístupového počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Spojování těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro účely plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše informace budou uloženy včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, abychom mohli žádost zpracovat i v případě dalších otázek. Tyto údaje nebudou sdíleny bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost provedených procesů zpracování údajů zůstává do zrušení souhlasu nedotčena.

Informace, které poskytnete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o smazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo dokud nepomine účel ukládání údajů (například poté, co byla vaše žádost zpracována). Závazné právní předpisy – zejména doba uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Registrace prostřednictvím Facebook Connect

Místo registrace přímo na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat v aplikaci Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete pro registraci prostřednictvím Facebook Connect a kliknete na tlačítko „Přihlásit se pomocí Facebooku“ nebo „Connect with Facebook“, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebook. Zde se můžete přihlásit pomocí svých uživatelských údajů. To spojí váš facebookový profil s našimi webovými stránkami nebo službami. Tento odkaz nám umožňuje přístup k vašim údajům uloženým na Facebooku. Především jsou to následující údaje:

 • • Facebook jméno
 • • Facebook profil a obrázek
 • • Facebook Cover
 • • E-mailová adresa uložená na Facebooku
 • • Facebook ID
 • • Facebook seznam přátel
 • • Facebook „to se mi Líbí" („Like-me“ informace)
 • • Narozeniny
 • • Pohlaví
 • • Země
 • • Jazyk

Tyto údaje slouží k nastavení, poskytování a personalizaci vašeho účtu.

Další informace naleznete v podmínkách použití Facebooku a v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku. Ty lze nalézt na adrese: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

5. Sociální Média

Plugin LinkedIn

Naše webové stránky používají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Soudu, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. Společnost LinkedIn je informována o tom, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ v LinkedIn a budete přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, bude společnost LinkedIn moci s vámi a vaším účtem spojit vaši návštěvu na našich webových stránkách. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených údajů ani jejich použití prostřednictvím LinkedIn.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Google Analytics používá tzv. „cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Ukládání souborů cookie Google Analytics probíhá na základě čl. 6, Odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak svou reklamu.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa převedena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho využívání stránky a sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa poskytovaná jako součást služby Google Analytics nebude spojována s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením software vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala údaje vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky a související údaje (vč. vaší IP adresy), tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odvolání souhlasu se shromažďováním údajů

Shromažďování vašich osobních údajů můžete prostřednictvím Google Analytics zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivace služby Google Analytics.

Více informací o nakládání s uživatelskými daty u Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Smluvní zpracování osobních údajů

Podepsali jsme se společností Google smlouvu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

7. Newsletter

Údaje pro newsletter

Pokud byste chtěli dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, budeme od vás potřebovat vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověření, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a chcete dostávat newsletter. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze dobrovolně. Používáme tyto údaje výhradně pro odeslání požadovaných informací a nesdělujeme je třetím osobám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro odběr newsletteru je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Váš souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy a s jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, například pomocí odkazu „Odhlásit“ newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů tímto zůstává nedotčena.

Poskytnuté údaje pro účely odběru newsletteru jsou u nás uloženy do doby vašeho vymazání ze seznamu příjemců newsletteru a po odhlášení odběru newsletteru jsou vymazány. Údaje uložené pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členy) zůstanou nedotčeny.

Newsletter2Go

Tato webová stránka používá pro zasílání newsletterů službu Newsletter2Go. Poskytovatelem je společnost Newsletter2Go GmbH Nürnberger Straße 8, 10787 Berlín, Německo.

Newsletter2Go je služba, díky které může být mj. organizováno a analyzováno zasílání newsletterů. Údaje, které jste zadali za účelem příjmu newsletteru, jsou uloženy na serverech společnosti Newsletter2Go v Německu.

Pokud nechcete analýzu prostřednictvím služby Newsletter2Go, musíte odhlásit odběr newsletteru. Pro tento účel poskytujeme v každém newsletteru zprávu s odpovídajícím odkazem. Kromě toho můžete odběr newsletteru odhlásit přímo na webových stránkách.

Analýza údajů pomocí Newsletter2Go

Pomocí služby Newsletter2Go jsme schopni analyzovat naše newsletterové kampaně. Takže můžeme například zjistit, zda byl newsletter otevřen a na které odkazy bylo kliknuto. Tímto způsobem můžeme určit, na které odkazy bylo nejčastěji klikáno.

Dále můžeme rozpoznat, zda byly po otevření / kliknutí provedeny určité předdefinované akce (conversion rate). Můžeme například zjistit, zda jste po kliknutí na newsletter provedli nákup.

Newsletter2Go nám také umožňuje rozdělit příjemce zpráv do různých kategorií („clustery“). V takovém případě můžeme příjemce zpravodaje rozdělit např. podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem mohou být newslettery lépe přizpůsobeny příslušným cílovým skupinám.

Podrobné informace o funkcích Newsletter2Go naleznete zde: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Právní základ

Zpracování údajů je prováděno na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů tímto zůstává nedotčena.

Doba uložení

Poskytnuté údaje pro účely odběru newsletteru jsou u nás uloženy do doby vašeho vymazání ze seznamu příjemců newsletteru a po odhlášení odběru newsletteru jsou vymazány jak z našich serverů, tak i ze serverů Newsletter2Go. Údaje uložené pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členy) zůstanou nedotčeny.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Newsletter2Go: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

Se společností Newsletter2Go jsme uzavřeli smlouvu, ve které jsme společnost Newsletter2Go zavázali k ochraně údajů našich zákazníků a neposkytování těchto údajů třetím osobám. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Na našich webových stránkách jsou používány pluginy stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jeden z našich webů s podporou pluginů YouTube, bude navázáno připojení k serverům YouTube. Přitom je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k vašemu účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Zomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte z vašeho účtu YouTube.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Naše webové stránky používají pluginy z video portálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem Vimeo, budete připojeni k serverům Vimeo. Přitom je server Vimeo informován o tom, kterou z našich stránek jste navštívili. Kromě toho Vimeo získá vaší IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni k Vimeo nebo nemáte Vimeo účet. Informace shromážděné společností Vimeo budou předány serveru Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni k vašemu účtu Vimeo, umožníte společnosti Vimeo přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte z vašeho Vimeo účtu.

Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Google Mapy

Tato webová stránka používá mapovací službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K použití funkce Mapy Google je nutné uložit vaši IP adresu. Tato informace je obvykle přenášena na server společnosti Google v USA a tam uložena. Provozovatel této stránky nemá žádný vliv na přenos dat.

Použití služby Mapy Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.