správy o projektoch - novinky

anticorrosion works at moerdijk bridge

sanovanie mostov v meste moerdijk pomocou štyroch 2500 barových zariadení!

20.11.2017

most v moerdijku nazývaný „ het hollands diep „ je najdôležitejšie železničné spojenie medzi prístavmi rotterdam a antwerpy.viac...

falch climb rob 125 for corrosion protection

skupina ortec čistila olejové nádrže pomocou climb rob125

12.07.2017

skupina ortec dostala objednávku očistiť olejové nádrže v sklade zásobných nádrží v toulouse. tieto pravideľné čistiace práce sú potrebné, aby bolo možné eventuálne poškodenia koróziou na vonkajšom povrchu nádrže zavčasu správne rozpoznať. viac...

concrete renovation with 2500 bar

almi-tech refurbishes 11,000 m² on the prague viaduct of "nuselský most"

17.05.2017

the nuselský most bridge connects two districts of the city of prague, nové mesto and nusle, over the nusle valley and constitutes the most important north-south connection in the city.viac...

[Translate to Slovak:] falch water jetting tunnel project milano

firma 3V vitali s.r.o. sanovala tunel v Milánskom centre mesta : 130 m3 betónu bolo odstránených a odnesených.

20.07.2016

okolo 200 metrov je dlhý tunel – via spoletto – v Miláne / Taliansko / , ktorý vedie pod koľajnicami centrálnej Milánskej stanice .viac...

concrete renovation with water jetting robot

concrete removal over the operating table: heinrich schmid renovates the heliport at the freiburg university clinic

03.06.2015

the freiburg university clinic is the third largest clinic in germany. after an additional heliport was built during the construction of the emergency centre, it was high time to renovate the old heliport.viac...

[Translate to Slovak:] removal old paint, uhp water jetting project disney magic

našim falch systémom sa podarilo úspešne vyčistiť celú plochu v naplánovanom čase!

26.03.2014

disney magic je jednou zo štyroch výletných lodí v disney cruise flotile. loď, s 84000 brutto registrovaných ton je cca. 300 m dlhá a má kapacitu pre 2700 cestujúcich a 950 členov posádky. viac...

[Translate to Slovak:] cleaning pipes with rotation nozzle

cleaning of a 1415 metre long process water line at the metzingen pumped storage plant!

24.01.2014

the process water line at the metzingen pumped storage plant is over 1.4 kilometres long. a thick layer of sand and chalk had built up on the inside of the pipe over the years.viac...

Displaying results 1 to 7 out of 40

1

2

3

4

5

6

Next >